آموزش زبان

آزمون آیلتس IELTS و بررسی ساختار آزمون در چهار مهارت اصلی

همانطور که قبلا درمورد آزمون های پیشرفته زبان انگلیسی صحبت کردیم، آزمون آیلتس نیز معیاری است برای سنج دانش زبان انگلیسی که چهار مهارت Speaking ،Listening ،Reading و writing را در کمتر از 3 ساعت مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله می خواهیم ساختار آزمون آیلتس IELTS را در چهار مهارت نام برده بررسی کنیم.

آزمون آیلتس در دو دسته Academic و General برگزار می شود که پارت listening و speaking در هر دوی آن ها مشابه است اما پارت Reading و Writing بسته به دسته انتخابی متفاوت است.

سه مهارت Writing, Reading و Listening در یک روز و بدون وقفه میان آن ها برگزار می شوند.

بخش Speaking می تواند یک هفته قبل و یا یک هفته بعد از آزمون کتبی گرفته شود که به محل آزمون بستگی دارد.

زمان کل آزمون 2 ساعت و 45 دقیقه می باشد.

LISTENING

ساختار امتحان – Listening

زمان کل 30 دقیقه
در این قسمت به 4 فایل صوتی گوش می کنید و در انتها به مجموعه ای از سوالات پاسخ می دهید.

 • فایل صوتی اول – مکالمه ای میان 2 نفر که موضوع آن مسائل روزمره و اجتماعی است.
 • فایل صوتی دوم – یک سخنرانی درمورد مسائل روزمره و اجتماعی، برای مثال صحبت درمورد امکانات محلی.
 • فایل صوتی سوم – مکالمه ای میان حداکثر 4 نفر در مورد مسائل آموزشی و تحصیلی، برای مثال یک تور دانشگاهی و وظایف دانشجویی.
 • فایل صوتی چهارم – یک سخنرانی درمورد موضوعی آکادمیک، برای مثال یک سخنرانی دانشگاهی.

ممتحن ها به دنبال فهمیدن توانایی شما در درک هدف اصلی و جزئیات واقعی اطلاعات، ایده ها و تفکرات گوینده هستند.

نمره دهی آزمون IELTS-Listening

آزمون Listening توسط مصحح های تایید شده که به طور مرتب توانایی شان ارزیابی می شود مورد بررسی قرار می گیرد. تمام برگه های سوالات، بعد از بررسی اولیه دوباره توسط مرکز ارزیابی کمبریج مورد بازبینی قرار می گیرند.

تبدیل نمره

مجموع آزمون Listening در انتها 40 نمره می باشد که باید آن را از 9 حساب کرد برای اینکار نیاز به تبدیل کردن داریم. نمره نهایی آزمون می تواند به صورت یک عدد کامل یا به صورت نصف باشد.

به ازای هر پاسخ صحیح در 40 سوال یک نمره در نظر گرفته شده است. باید دقت کرد که در نوشتن جواب ها، غلط املایی و گرامری مورد توجه هستند.

SPEAKING

ساختار امتحان – Speaking

زمان کل 11-14 دقیقه
در این قسمت توانایی مکالمه شما مورد سنجش قرار می گیرد. تمام امتحان ضبط می شود.

 • پارت اول – در این قسمت امتحان گیرنده سوالاتی کلی درمورد خودتان و موضوعاتی آشنا مانند خانه، خانواده، کار، تحصیل و علایق می پرسد. زمان این قسمت بین 4 تا 5 دقیقه است.
 • پارت دوم – در این قسمت به شما کارتی داده می شود که باید درمورد موضوعی خاص صحبت کنید. 1 دقیقه زمان دارید تا خودتان را برای صحبت در حدود 2 دقیقه آماده کنید. سپس ممتحن یک یا دو سوال در مورد همان موضوع می پرسد.
 • پارت سوم – در این قسمت سوالات بیشتری از موضوع پارت دوم پرسیده می شود. در اینجا به شما این فرصت داده می شود تا ایده های بیشتری درمورد موضوع مطرح کنید. این قسمت نیز در حدود 4 تا 5 دقیقه زمان می برد.

نمره دهی آزمون IELTS – Speaking

نمره دهی و ارزیابی

برگزاری آزمون Speaking و ارزیابی آن توسط ممتحن های تایید شده آیلتس می باشد که به طور کامل آموزش دیده و به عنوان ممتحن توسط مرکز آزمون استخدام شده اند و از طرف بریتیش کنسول یا IDP: IELTS Australia تایید شده اند.

نمره ها به صورت کامل یا نصف ارائه می شوند و در انتها بر مبنای عدد 9 محاسبه می شوند.

تسلط و انسجام

منظوراز تسلط، صحبت کردن روان و بدون مکث در حد نرمال می باشد و اینکه بتوانید جملات را به هم ربط دهید و انسجام صحبت را حفظ کنید.

شاخص های کلیدی نشان دهنده تسلط، میزان گفتار و تداوم آن است. همچنین شاخص های کلیدی انسجام، توالی منطقی جملات، مشخص کردن مراحل یک بحث، شرح دادن بحث و استفاده از حروف ربط مانند ( connectors, pronouns و conjunctions ) در حین صحبت می باشد.

دامنه واژگان

معیاری است که نشان دهنده میزان کلمات استفاده شده و مرتبط با موضوع مورد بحث است که نظرات و ایده های شما را به طور واضح بیان می کنند.

شاخص کلیدی آن استفاده از لغات مختلف، کافی و مناسب بودن کلمات مورد استفاده و توانایی دور زدن کلمات ( استفاده از کلمه ای مشابه) به منظور جلوگیری از مکث کردن است.

دامنه گرامری و دقت

در این قسمت ممتحن میزان توانایی شما در استفاده از گرامر را مورد بررسی قرار می دهد. شاخص کلیدی دامنه گرامری، طول و پیچیدگی جمله بیان شده، استفاده مناسب از جملات فرعی و ساختار جمله و تمرکز بر روی اطلاعات اصلی است. ممتحن خطاهای گرامری را در طول صحبت مورد بررسی قرار می دهد.

تلفظ

این بخش توانایی ایجاد یک بحث کامل را بسته به نیاز آزمون مورد سنجش قرار می دهد. ممتحن در صورت شنیدن خطا های مشخص چه آگاهانه باشند چه نباشند و میزان واضح بودن صحبت ها را در نظر می گیرد و نمره می دهد.

READING

ساختار امتحان – Reading

زمان کل 60 دقیقه

بخش Reading شامل 40 سوال می باشد که به منظور سنجش توانایی خواندن و درک مطلب شما به طور گسترده طراحی شده است.

این بخش حاوی خلاصه مطلب، هدف اصلی، خواندن جزئیات، درک مباحث منطقی، تند خوانی و فهم ایده ها و تفکرات نویسنده می باشد.

 • آکادمیک: این قسمت شامل 3 متن بلند می باشد که دامنه ای از نوشته های توصیفی و تحلیلی را در بر می گیرد.
  این متن ها از کتاب ها، ژورنال ها، مجلات و روزنامه ها انتخاب شده اند. هدف از این انتخاب افراد غیر متخصصی که می خواهند وارد دانشگاه و یا دوره های پیشرفته شوند است.
 • جنرال: در آزمون General خلاصه هایی از کتاب ها، مجلات، روزنامه، آگهی ها، اخبار و کتابچه های راهنمای شرکت ها آمده است. این ها مطالبی هستند که تقریبا به طور روزمره در یک محیط انگلیسی زبان با آن ها روبرو می شوید.

نمره دهی آزمون IELTS – Reading

آکادمیک و جنرال: هر دو دسته توسط افراد متخصص و تایید شده تصحیح و نمره دهی می شوند و برای اطمینان بیشتر توسط مرکز کمبریج بازبینی می شوند. مجموع کل برگه از 40 می باشد که برای نمره دهی نهایی باید بر اساس نمره 9 تغییر پیدا کند.

WRITING

ساختار امتحان – Writing

زمان کل 60 دقیقه
که به دو دسته جنرال و آکادمیک تقسیم می شود.

جنرال: موضوعات درمورد علایق کلی است. که شامل دو Task می باشد:

 • Task 1: در این قسمت شما با موقعیتی روبرو هستید که از شما می خواهد نامه ای بنویسید و در آن اطلاعاتی را بپرسید یا آن موقعیت را شرح دهید. نامه می تواند شخصی، نیمه رسمی یا رسمی باشد.
 • Task 2: در این قسمت از شما خواسته می شود که مقاله ای بنوسید و درباره موضوعی نظرات خود را بیان کنید. استایل نوشته می تواند تقریبا خودمانی باشد.

آکادمیک: موضوعات درمورد علایق کلی است و مناسب کسانی است که می خواهند وارد دانشگاه ها یا دوره های تخصصی شوند که شامل دو Task می باشد:

 • Task 1: در این قسمت از شما می خواهد تا توضیحات یا خلاصه ای از نمودار، جدول یا دیاگرامی که به شما داده شده است را بنویسید. ممکن است از شما خواسته شود داده ها، مراحل یک پروسه، چگونگی کار کردن چیز ها یا اتفاقات را توضیح دهید.
 • Task 2: در این قسمت باید مقاله ای بنویسید و نظر خود را در مورد موضوع داده شده بیان کنید. در هر دو قسمت ساختار نوشته باید رسمی باشد.

نمره دهی آزمون IELTS – Writing

در هر دو دسته جنرال و آکادمیک دایره واژگان، انسجام متن،غلط های املایی و استفاده صحیح از گرامر مورد بررسی قرار می گیرد و نمره نهایی از 9 محاسبه می شود.

LOCATION

برای اطلاع از شعب برگزاری آزمون آیلتس می توانید به این لینک مراجعه کنید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا