روانشناسیسلامت

تایپ های MBTI – آشنایی با تایپ های گروه کاوشگران و نگهبانان

در مقاله های قبلی به معرفی شخصیت شناسی MBTI و دو گروه اول آن( گروه خردگرایان و دیپلمات ها) پرداختیم. نوبتی هم که باشد نوبت نگهبانان و کاوشگران است.

گروه نگهابانان و کاوشگران دو گروه دیگر از تایپ های MBTI هستند که بیشتر جامعه انسانی را آن ها شکل می دهند.
نگهبانان با وجه اشتراک SJ و گروه کاوشگران با SP موضوع بحث ما خواهند بود.

نگهبانان

گروه نگهبانان در تست MBTI
تایپ های MBTI- گروه نگهبانان

نگهبانان شامل چهار تایپ شخصیتی ISFJ و ESFJ و ESTJ و ISTJ هستند که در ادامه هر کدام را به نوبت توضیح خواهیم داد.

ISFJ- نگهبانان
شخصیت ISFJ

ISFJ

شخصیت ISFJ همیشه سرشار از عشق است. این گونه شخصیتی که در دفاع از حق عزیزانش بسیار ماهر و مشهور است، درونگراواقع بیناحساسیبرنامه ریز است.

ISFJ ها سرشار از محبت خالص هستند. این گونه شخصیتی آرام و کم حرف است اما به خوبی می تواند از پس تعاملات اجتماعی برآید. با اینکه او را به ندرت در حالت خشم خواهید دید اما اگر آن روز فرا برسد قطعا تعجب خواهید کرد که چطور آن ISFJ خانواده دوست و آرام این چنین طغیان کرده است!

مدافعان 13% از کل جامعه را شامل می شوند و این بسیار خوشحال کننده است. مدافعان با آنکه درونگرا هستند اما از درون میل عجیبی برای ارتباط با انسان ها و تعاملات اجتماعی دارند. آن ها خوب می دانند که در حالی که به سمت ثبات و پایداری میل دارند، چه موقع دست به تغییر بزنند. ISFJ ها بیشتر در شغل هایی که تاریخچه بیشتری دارند ظاهر می شوند. (پزشکی- شغل هایی که در فضای مراکز علمی به خصوص دانشگاه ها وجود دارد و…)

مدافعان را اغلب در حال تلاش بر روی هدفی خواهید دید چرا که آن ها خیلی کم بیکار می نشینند. مدافعان با آنکه از زیاد در مرکز توجه بودن خوششان نمی آید اما دوست داردن تا کار هایی که برای دیگران انجام می دهند بیهوده تلقی نشود. آن ها تا زمانی که احساس کنند از احترام و جایگاه حقیقی( و البته محبوب ) خود برخوردار هستند، خوشحال و راضی خواهند بود.

ISTJ- نگهبانان
شخصیت ISTJ

ISTJ

اینطور تصور می شود که تدارک چیان بیش از 13 % جمعیت را تشکیل می دهند. ISTJ ها ( درونگرا-واقع بین-منطقی- برنامه ریز) یکی از قابل اعتماد ترین تایپ های شخصیتی است. آن ها صداقت را چاشنی منطق عملیشان می کنند و در صورت درخواست به کمک دیگران می شتابند. تدارکچیان که بیشتر در شغل هایی مثل ارتش و … حضور پیدا می کنند مدافع سنت ها و ارزش های دیرینه اند.

این گروه از مردم به دنبال تحقق وعده ها و اهداف است. هیچ چیز او را از رسیدن به چیزی که می خواهد باز نمی دارد مگر آنکه پای منطق و تغییر وسط باشد. صادق نبودن و تنبلی معجون قوی عصبانی کردن ISTJ ها است. کافی است تا این دو را در ترکیب و یا به تنهایی در شخصی ببینند؛ خصوصا آنکه با هم مجبور به پیمایش یک راه باشند!

تدارک چیان از وابستگی خوششان نمی آید چرا که ذهن تیز و دقیق مبتنی بر واقعیت آن ها وابستگی را یک نقطه ضعف به حساب می آورد.

به نظر من هر وقت مشخص شود یک نفر برای انجام یک وظیفه کفایت می‌کند انجام آن کار توسط دو نفر بدتر انجام خواهد شد و اگر سه نفر یا بیشتر به کار گرفته شوند، اساساً انجام نخواهد شد.

GEORGE WASHINGTON
ESFJ- گروه نگهبانان
شخصیت ESFJ

ESFJ

“سفیر” با تشکیل دادن 12% از جمعیت انسان ها مارا به مسیر دت راهنمایی خواهد کرد.
با آنکه عنوان رسمی این تایپ شخصییت سفیر است اما آنان با نام راهنما هم شناخته می شوند. آن ها اغلب به انرژی مثبت اعتقاد وافری دارند.

مشاوران بسیار اجتماعی هستند و همیشه سعی می کنند تا با جریان روز هم قدم بمانند (بروز بودن).

هرچند آن ها ( برونگراواقع بیناحساسیبرنامه ریز) به جریان داشتن در طول زمان ( منظور همان آپدیت بودن است) اهمیت می دهند اما بیشتر تفکراتشان را بر اساس قوانین برجای مانده ( سنت ها) برپا می کنند. مشاوران همسرانی و والدینی عالی هستند. آن ها متعهد و وفادار هستند. آن ها به سلسله مراتب و ساختار ها اهمیت می دهند.

ESFJ ها مانند همتای درونگرای خود اهمیت می دهند که دستاورد ها و کمک هایشان در جایگاه حقیقی خود قدردانی شوند و اگر احساس کنند که آن طور که باید و شاید مورد احترام نیستند، ممکن است درگیر تنش های درونی شوند.

estj- نگهبانان
شخصیت ESTJ

ESTJ

تایپ شخصیتی ESTJ مجریانی هستند که باید قوانین را بر اساس سنت ها و ارزش ها اجرا کنند.

برونگرا-واقع بین-منطقی-برنامه ریز یک مجری یا ESTJ است که مردم بخاطر راهنمایی هایش از او قدردانی می کنند.

آن ها سازمان دهنگان اجتماعی بسیار خوبی هستند و از این بابت احساس خرسندی( غرور) می کنند. این تایپ شخصیتی که 11% از مردم جهان را تشکیل می دهد بیشتر در بین سیاست مداران و صاحبان کسب و کار های موفق دیده می شوند.

آن ها بسیار قانون مدار و شهروندانی مطیع هستند و ممکن است افراد زیادی به آن ها علاقه مند باشند و از آن ها قدردانی کنند. ما چیزی که می تواند بر محبوبیت آن ها بیافزاید این است که بتوانند به اشتباهات خود اعتراف کنند و بپذیرند که آن ها در همان حین که سعی در برپایی نظم و کمک به افراد دارند، ممکن است دچار خطا شوند و همه چیز آن طور که آن ها فکر می کنند در چارچوب قوانین وجود ندارد.

فکر می کنید ممکن است در کدام یک از تایپ های MBTI در گروه نگهبانان قرار بگیرید؟

اگر هنوز تست نداده اید همین حالا دست به کار شوید!


گروه دوم از تایپ های MBTI

کاوشگران

گروه کاوشگران در شخصیت شناسی MBTI
گروه کاوشگران در شخصیت شناسی MBTI

گروه کاوشگران با اشتراک SP آخرین گروه از تایپ های MBTI است و شامل چهار تایپ ISTP و ESTP و ISFP و ESFP است.

estp- کاوشگران
شخصیت ESTP

ESTP

برونگراواقع بینمنطقیبداهه پرداز

تایپ شخصیتی ESTP یا کار آفرین مثل شخصیت ENTP شوخ طبعی بسیار شناخته شده و محبوبی دارد.

مثل ESFP ها کار آفرینان را می شود در مهمانی ها و مشغول خوش و بش با دیگران دید.

کار آفرینان ترجیح می دهند بیشتر در مورد مسائل عینی صحبت کنند و مفاهیم انتزاعی ( هرچند برایشان جالب است) نمی توانند برای مدت زیادی در پیش چشم آنان جالب جلوه کنند.

ESTP ها با احتمال بالای زندگی مخاطره آمیز مشهور ترینند. چرا که موقعیت های مخاطره آمیز یک شخصیت با فکر اما بیخیال، هوشمند اما خوشگذران، درک کننده ای عمیق اما شوخ طبع می طلبد.

کار آفرینان هوشمندی بالایی در درک اهداف و انگیزه های پنهان دارند. اغلب آن ها در زیر چهره شاد، شوخ طبع و خوشگذران خود نگرش عمیقی نسبت به زندگی دارند. این گونه شخصیتی تنها 4% از مردم را شامل می شود.

ESTP رهبری است که با هوشمندی خاص، الهام بخشی و قدرت قانع کنندگی خود می توانند جماعتی را در مسیر های کمتر قدم برداشته شده هدایت کنند.

ISFP- کاوشگران
شخصیت ISFP

ISFP

ماجراجویان را راحت بگذارید!

آن ها از مخالفت کردن و یا نادیده گرفتن سنت ها راضی خواهند بود چرا که فکر می کنند دست و پا گیر است و برای انتخاب های روح آزادشان دست و پا گیر خواهد بود.

ماجراجویان از دنیای درونی خود، افراد و ایده های شان الهام می گیرند.

آن ها بیش از هر تایپ شخصیتی دیگری به بازنگری ایده های شخصی خود و دیگران می پردازند و این کار را هیچ ( یا کمتر) تایپ شخصیتی در MBTI می تواند برای بازنگری و خلق ایده های جدید انجام دهد.

این درونگرا ها نیاز به خلوت هایی خواهند داشت که در آن به بازنگری خود و اندیشه هایشان بپردازند. از همان جلسه هایی که اکثر درونگرایان هر چند وقت یک بار برای ارائه گزارشات به خود، می گیرند.

مثل INTP ,INTJ ها ( قطعا خودشناسی برای اکثر تایپ ها مهم خواهد بود، ما تایپ های غالب تر را مثال می زنیم) اهمیت به سزایی به خودشناسی می دهند.

از آن جایی که آنان اهداف خود را با اشتیاق و انگیزه پیش می برند اگر انتقاد گزنده ای به آن ها شود ممکن است عصبانی شده و آخر کار خراب شود. هرچند ماجراجویان اهداف و انگیزه ای دوستانه را به خوبی تشخیص می دهند و در برابر کمک های دوستانه پذیرا و متشکر خواهند بود.

ESFP- کاوشگران
شخصیت ESFP

ESFP

سرگرم کنندگان که بیشتر بازیگران را شامل می شوند و در مرکز توجه یا علاقه مند به آن هستند. آن ها با روحیه خوشگذران خود برونگراواقع بیناحساسیبداهه پرداز هستند.

سرگرم کنندگان عاشق مد هستند چرا که دست متبحری ( در کنار ISFP ها) در زیبایی شناسی دارند.

آن ها در کمک های عاطفی به دیگران پیش قدم خواهند بود اما در مواجه با احساسات خود عقب نشینی خواهند کرد. آن ها می توانند ارزش و کیفیت زدگی کلی و در جریان را متوجه شوند و برای بهبود آن به روش خود تلاش کنند.

هرجا که نیاز به شوخی و بذله گویی برای اندکی شاد بودن و خندیدن باشد، سرگرم کنندگان گزینه های خوبی خواهند بود. آن ها آماده تجربه چیز های جدید با دوستانشان هستند.

ISTP

ISTP- کاوشگران
شخصیت ISTP

خاتمه دهنده یک پروژه و شروع کننده پروژه ای دیگر.

چیره دستان اینجا هستند تا با مهارت عجیب خود در کار با ابزار آلات و سازندگی بالفطره خود ما را غافل گیر کنند.

مهندسان و مکانیک هایی که عاشق کثیف شدن دست ها بعد از ساختن یا باز آفرینی اجسام هستند.( درونگراواقع بینمنطقیبداهه پرداز)

چیره دست عاشق کنکاش در ایده های با آزمون و خطا است. دنیا تنها حدود 5% چیره دست به خود دیده است. آن ها به اصل “کاری که برای خودت دوست نداری انجام بدی؛ برای بقیه هم انجام نده” اعتقاد دارند.

ارزیابی احساسات این تایپ بسیار مشکل است. آن ها ترجیح می دهند بیشتر روی ایده ها و اهداف خود تمرکز کنند تا احساسات.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا